Współfinansowanie z UE

Wdrożenie opatentowanej technologii i wyników prac badawczo-rozwojowych w celu uruchomienia produkcji bezpiecznych opakowań do żywności o podwyższonych właściwościach autoidentyfikacyjnych.

Cel projektu: uruchomienie produkcji i sprzedaży nowych produktów w postaci wysokojakościowych opakowań w szczególności dla branży spożywczej całkowicie zabezpieczonych przed fałszowaniem.

Beneficjent: GRAFOS DĄBROWSKI JARMUŻEK SPÓŁKA JAWNA

Informuję, że realizacja projektu nr UDA-RPWP.01.02.04-30-034/14-00
pt. „Dywersyfikacja oferty firmy GRAFOS poprzez rozbudowę parku maszynowego”
współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
Priorytetu I „Konkurencyjność przedsiębiorstwa”
Działania 1.2 – Wsparcie rozwoju MSP
Schematu IV: „Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de mini mis”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki
Inwestujemy w waszą przyszłość